Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med lärplattformen/de tekniska stöden när det gäller att…? Svar fördelat efter typ av utbildning, svarsalternativ, variabel och kön. År 2010

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Mattias Fritz, SCB
+46 010-479 62 67
Ja
2014-12-16
Antal distansregistreringar:
antal
Antal distansregistreringar, felmarginal (±) antal:
antal
Andel distansregistreringar, procent:
procent
Andel distansregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
procent
Antal campusregistreringar:
antal
Antal campusregistreringar, felmarginal (±) antal:
antal
Andel campusregistreringar, procent:
procent
Andel campusregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
procent
Antal distansregistreringar:
År
Antal distansregistreringar, felmarginal (±) antal:
År
Andel distansregistreringar, procent:
År
Andel distansregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
År
Antal campusregistreringar:
År
Antal campusregistreringar, felmarginal (±) antal:
År
Andel campusregistreringar, procent:
År
Andel campusregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
År
Antal distansregistreringar:
Stock
Antal distansregistreringar, felmarginal (±) antal:
Stock
Andel distansregistreringar, procent:
Stock
Andel distansregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Stock
Antal campusregistreringar:
Stock
Antal campusregistreringar, felmarginal (±) antal:
Stock
Andel campusregistreringar, procent:
Stock
Andel campusregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Stock
Antal distansregistreringar:
Nej
Antal distansregistreringar, felmarginal (±) antal:
Nej
Andel distansregistreringar, procent:
Nej
Andel distansregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Nej
Antal campusregistreringar:
Nej
Antal campusregistreringar, felmarginal (±) antal:
Nej
Andel campusregistreringar, procent:
Nej
Andel campusregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Nej
Antal distansregistreringar:
Nej
Antal distansregistreringar, felmarginal (±) antal:
Nej
Andel distansregistreringar, procent:
Nej
Andel distansregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Nej
Antal campusregistreringar:
Nej
Antal campusregistreringar, felmarginal (±) antal:
Nej
Andel campusregistreringar, procent:
Nej
Andel campusregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Nej
SCB
00000233
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Korrigerad 2014-12-16. Studenter som gjort tidiga avbrott från kurser har i de flesta fall felaktigt inkluderats i all högskolestatistik mellan 2007-2012 och därmed utgjort en övertäckning. Korrigeringen innebar att de studenter som gjort tidiga avbrott i studierna har tagits bort ur statistiken. Detta påverkade andelsskattningar med 0-2 procentenheter. Mer generell information om övertäckningen i högskolestatistiken finns i rapporten:
http://www.scb.se/Statistik/UF/UF0205/2012L13B/Rapport_om_overtackning_i_statistiken.pdf