Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Fråga: Har du slutfört kursen (klarat av alla poäng)? Svar fördelat efter typ av utbildning, svarsalternativ, variabel och kön. År 2010

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Mattias Fritz, SCB
+46 010-479 62 67
Ja
2014-12-16
Antal distansregistreringar:
antal
Antal distansregistreringar, felmarginal (±) antal:
antal
Andel distansregistreringar, procent:
procent
Andel distansregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
procent
Antal campusregistreringar:
antal
Antal campusregistreringar, felmarginal (±) antal:
antal
Andel campusregistreringar, procent:
procent
Andel campusregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
procent
Antal distansregistreringar:
År
Antal distansregistreringar, felmarginal (±) antal:
År
Andel distansregistreringar, procent:
År
Andel distansregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
År
Antal campusregistreringar:
År
Antal campusregistreringar, felmarginal (±) antal:
År
Andel campusregistreringar, procent:
År
Andel campusregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
År
Antal distansregistreringar:
Stock
Antal distansregistreringar, felmarginal (±) antal:
Stock
Andel distansregistreringar, procent:
Stock
Andel distansregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Stock
Antal campusregistreringar:
Stock
Antal campusregistreringar, felmarginal (±) antal:
Stock
Andel campusregistreringar, procent:
Stock
Andel campusregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Stock
Antal distansregistreringar:
Nej
Antal distansregistreringar, felmarginal (±) antal:
Nej
Andel distansregistreringar, procent:
Nej
Andel distansregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Nej
Antal campusregistreringar:
Nej
Antal campusregistreringar, felmarginal (±) antal:
Nej
Andel campusregistreringar, procent:
Nej
Andel campusregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Nej
Antal distansregistreringar:
Nej
Antal distansregistreringar, felmarginal (±) antal:
Nej
Andel distansregistreringar, procent:
Nej
Andel distansregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Nej
Antal campusregistreringar:
Nej
Antal campusregistreringar, felmarginal (±) antal:
Nej
Andel campusregistreringar, procent:
Nej
Andel campusregistreringar, felmarginal (±) procentandelar:
Nej
SCB
00000227
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Korrigerad 2014-12-16. Studenter som gjort tidiga avbrott från kurser har i de flesta fall felaktigt inkluderats i all högskolestatistik mellan 2007-2012 och därmed utgjort en övertäckning. Korrigeringen innebar att de studenter som gjort tidiga avbrott i studierna har tagits bort ur statistiken. Detta påverkade andelsskattningar med 0-2 procentenheter. Mer generell information om övertäckningen i högskolestatistiken finns i rapporten:
http://www.scb.se/Statistik/UF/UF0205/2012L13B/Rapport_om_overtackning_i_statistiken.pdf