Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare med tidsplan för sfi-studier efter kön och studieväg. År 2008

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
Ja
2009-04-29
Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare:
antal
Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare:
År
Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare:
Flöde
Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare:
Nej
Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare:
Nej
SCB
000001Y0
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Statistiken bygger på en enkätundersökning som SCB gjorde under vintern 2008/09. I undersökningen ingick ett urval av 80 sfi anordnare och 6 000 deltagare.