Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare som skulle lära sig svenska snabbare om de hade svenskt medborgarskap efter kön och studieväg. År 2008

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
Ja
2009-04-29
Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare:
antal
Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare:
År
Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare:
Flöde
Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare:
Nej
Antal deltagare i svenskundervisning för invandrare:
Nej
SCB
000001Y6
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Statistiken bygger på en enkätundersökning som SCB gjorde under vintern 2008/09. I undersökningen ingick ett urval av 80 sfi anordnare och 6 000 deltagare.