Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Deltagande i eftergymnasiala studier bland nybörjare i gymnasieskolan år 2000 efter typ av studiedeltagande, fullföljt/ej fullföljt gymnasiestudierna, kön och utländsk/svensk bakgrund. År 2001 - 2005

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
Ja
2007-12-07
Fördelning, procent:
procent
Antal:
antal
Fördelning, procent:
Flöde
Antal:
Flöde
Fördelning, procent:
Nej
Antal:
Nej
Fördelning, procent:
Nej
Antal:
Nej
SCB
000001X9
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns