Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Studerande som läser på grundläggande högskoleutbildning med arbete vårterminen 2007 efter arbete, bakgrund och kön. (Urvalsundersökning, se fotnoter). År 2007

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
Ja
2007-11-28
Svarsfördelning, procent:
procent
Felmarginal ±, procent:
procent
Svarsfördelning, antal:
antal
Svarsfördelning, procent:
Våren 2007
Felmarginal ±, procent:
Våren 2007
Svarsfördelning, antal:
Våren 2007
Svarsfördelning, procent:
Stock
Felmarginal ±, procent:
Stock
Svarsfördelning, antal:
Stock
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal ±, procent:
Nej
Svarsfördelning, antal:
Nej
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal ±, procent:
Nej
Svarsfördelning, antal:
Nej
SCB
000001X1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns