Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Personer som avslutade långa kurser i folkhögskolan läsåret 2002/03 efter internatboende, kön och kurstyp. (Urvalsundersökning, se fotnoter). År 2006

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
Ja
2006-12-07
Procent:
procent
Felmarginal ±, procent:
procent
Antal:
antal
Procent:
År
Felmarginal ±, procent:
År
Antal:
År
Procent:
Flöde
Felmarginal ±, procent:
Flöde
Antal:
Flöde
Procent:
Nej
Felmarginal ±, procent:
Nej
Antal:
Nej
Procent:
Nej
Felmarginal ±, procent:
Nej
Antal:
Nej
SCB
000001VR
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

tabellinnehåll

Procent

Statistiken bygger på ett slumpmässigt urval. De redovisade skattningarna har en urvalsosäkerhet. Osäkerheten uttrycks som felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen plus/minus felmarginalen innehåller med 95 procents sannolikhet det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Felmarginalen tar inte hänsyn till andra fel, t.ex. minnesfel, som kan förekomma i undersökningen. Felmarginalen anges endast för procentskattningarna.