Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Nytta av förskollärarutbildningen i nuvarande arbetet bland ej yrkesverksamma förskollärare efter ålder och kön. År 2005

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
Ja
2005-12-07
Svarsfördelning, procent:
procent
Felmarginal, procent:
procent
Svarsfördelning, antal:
antal
Svarsfördelning, procent:
Vecka 17, år 2005
Felmarginal, procent:
Vecka 17, år 2005
Svarsfördelning, antal:
Vecka 17, år 2005
Svarsfördelning, procent:
Flöde
Felmarginal, procent:
Flöde
Svarsfördelning, antal:
Flöde
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal, procent:
Nej
Svarsfördelning, antal:
Nej
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal, procent:
Nej
Svarsfördelning, antal:
Nej
SCB
000001UI
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns