Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Icke yrkesverksamma lärare under hösten 2004, men som tidigare har arbetat som lärare. Senaste anställningsform inom skolväsendet efter kön, ålder, skolform och anställninsgsform. År 2004

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jessica Baldgrim, SCB
+46 010-479 66 44
Ja
2005-05-31
Icke yrkesverksamma lärare under hösten 2004:
antal
Icke yrkesverksamma lärare under hösten 2004:
Flöde
Icke yrkesverksamma lärare under hösten 2004:
Nej
Icke yrkesverksamma lärare under hösten 2004:
Nej
SCB
000001NB
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns