Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Motiv för studier i komvux bland nybörjare i komvux höstterminen 2000 efter ålder och kön. År 2003

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
Ja
2003-12-16
Svarsfördelning, procent:
procent
Felmarginal, procent:
procent
Svarsfördelning, antal:
procent
Svarsfördelning, procent:
År
Felmarginal, procent:
År
Svarsfördelning, antal:
År
Svarsfördelning, procent:
Stock
Felmarginal, procent:
Stock
Svarsfördelning, antal:
Stock
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal, procent:
Nej
Svarsfördelning, antal:
Nej
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal, procent:
Nej
Svarsfördelning, antal:
Nej
SCB
000001MV
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Nybörjare i komvux var en urvalsenkät. Populationen omfattade dem i åldrarna 18-60 år som var registrerade på gymnasiekurser i komvux både höstterminen 2000 och vårterminen 2001 och som dessutom inte hade varit registrerade i komvux de föregående fem åren. Här redovisas endast personer med godkänt betyg i minst en kurs eftersom en mycket hög andel av dem utan godkänt betyg ansåg att de aldrig hade studerat i komvux.

motiv

Undersökningspersonerna hade möjlighet att svara på flera fasta alternativ

motiv

Undersökningspersonerna hade möjlighet att svara på flera fasta alternativ

motiv

Undersökningspersonerna hade möjlighet att svara på flera fasta alternativ