Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Examen som krävdes för arbetet vid anställningstillfället för doktorsexaminerade 1994/95-1995/96 och 1999/00-2000/01 efter kön, ämnesområde och examensnivå. År 2003

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
Ja
2004-01-22
Examinerade 1994/95-1995/96:
antal
Examinerade 1999/00-2000/01:
antal
Examinerade 1994/95-1995/96:
År
Examinerade 1999/00-2000/01:
År
Examinerade 1994/95-1995/96:
Stock
Examinerade 1999/00-2000/01:
Stock
Examinerade 1994/95-1995/96:
Nej
Examinerade 1999/00-2000/01:
Nej
Examinerade 1994/95-1995/96:
Nej
Examinerade 1999/00-2000/01:
Nej
SCB
000001KN
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanhumaniora och religionsvetenskap , rättsvetenskap/juridik , samhällsvetenskap ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

De celler som innehåller mindre än tre personer punktas automatiskt ut på grund av röjanderisk. Detta medför att totalerna inom respektive ämnesområde blir underskattade, framförallt inom de små ämnesområdena. De korrekt skattade totalerna finns att tillgå i rapporten UF 18 SM 0301.