Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Förbättring av kunskaper/färdigheter (befolkning 20-74 år) efter inlärningsmetod, antal inlärningstillfällen, kön och ålder. (Urvalsundersökning, se fotnoter). År 2002

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
Ja
2005-10-11
Svarsfördelning, procent:
procent
Felmarginal, procent:
procent
Svarsfördelning, tusental:
tusental
Svarsfördelning, procent:
År
Felmarginal, procent:
År
Svarsfördelning, tusental:
År
Svarsfördelning, procent:
Stock
Felmarginal, procent:
Stock
Svarsfördelning, tusental:
Stock
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal, procent:
Nej
Svarsfördelning, tusental:
Nej
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal, procent:
Nej
Svarsfördelning, tusental:
Nej
SCB
000001JT
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listantotalt 20-74 år , 20-24 år , 25-34 år ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll

Svarsfördelning, procent

Vuxnas lärande bygger på en urvalsundersökning i ett slumpmässigt urval ur befolkningen. De redovisade skattningarna har en urvalsosäkerhet. Osäkerheten uttrycks som felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen plus/minus felmarginalen innehåller med 95 procents sannolikhet det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Konfidensintervallet tar inte hänsyn till andra fel, t.ex. minnesfel, som kan förekomma i undersökningen. Felmarginalen anges endast för procentskattningarna.

Felmarginal, procent

Värdet anger ett 95 %-konfidensintervall omkring skattningen.

Svarsfördelning, tusental

Vuxnas lärande bygger på en urvalsundersökning i ett slumpmässigt urval ur befolkningen. De redovisade skattningarna har en urvalsosäkerhet. Osäkerheten uttrycks som felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen plus/minus felmarginalen innehåller med 95 procents sannolikhet det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Konfidensintervallet tar inte hänsyn till andra fel, t.ex. minnesfel, som kan förekomma i undersökningen. Felmarginalen anges endast för procentskattningarna.

tabellinnehåll: Svarsfördelning, procent , år: 2002

År avser en period som omfattar de senaste 12 månaderna räknat från den tidpunkt då undersökningspersonen svarade. Eftersom mätning gjordes under september till november 2002 så är referensperioden olika för olika individer.

tabellinnehåll: Svarsfördelning, tusental , år: 2002

År avser en period som omfattar de senaste 12 månaderna räknat från den tidpunkt då undersökningspersonen svarade. Eftersom mätning gjordes under september till november 2002 så är referensperioden olika för olika individer.