Statistikdatabasen
Examinerade från gymnasieskolan som påbörjat studier på särskild kurs på folkhögskolan inom ett, tre eller fem år efter kön, program, huvudman, behörighet, gymnasiebetyg, nationell bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. Avgångsår 2013/2014 - 2017/2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

gymnasieprogram Markera minst ett värde

huvudman (gymnasieskola)

Totalt 3 Valda

Sök

behörighet från gymnasiet

Totalt 3 Valda

Sök

genomsnittlig betygspoäng från gymnasiet

Totalt 7 Valda

Sök

nationell bakgrund

föräldrarnas utbildningsnivå

Totalt 8 Valda

Sök

avgångsår Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellerna. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen.
Observera att det ännu inte finns uppgifter om övergång inom 5 år för examinerade 2014/15 - 2017/18 och uppgifter om övergång inom 3 år för examinerade 2016/17 - 2017/18.
För folkhögskolans mäts deltagande i långa kurser av kurstypen ”särskild kurs”. Särskild kurs kan bedrivas på olika nivåer – från grundskolenivå till eftergymnasial nivå. År 2018 var det cirka 10 procent av alla deltagare i folkhögskolans särskilda kurser som läst på grundskolenivå, cirka 70 procent läste på gymnasienivå och cirka 20 procent läste på eftergymnasial nivå. Nivåkategoriseringen av kurser inom folkhögskolan görs dels utifrån vilken typ av studiemedel deltagarna kan få och dels utifrån vilka förkunskapskrav som ställs. Merparten av kurserna på gymnasienivå är estetiska kurser. De har stora likheter med de högskoleförberedande konst- och kulturutbildningarna då de också förbereder för konstnärliga utbildningar på högskolan. Därför inkluderas samtliga särskilda kurser oavsett nivå.
Statistiken i denna tabell är nettoräknad. Det innebär att varje individ räknas första gången individen studerat vid folkhögskolans särskilda kurser.
Påbörjat folkhögskoleutbildning inom 1, 3, 5 år
Omfattar endast långa kurser av typen ”särskild kurs”. Samtliga särskilda kurser ingår, även de som inte är eftergymnasiala.
Behörighet från gymnasiet
Alla examinerade från gymnasieskolan har automatiskt grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Alla examinerade från högskoleförberedande program har automatiskt grundläggande behörighet till högskolan. Examinerade från yrkesprogram kan välja till ämnen för att erhålla grundläggande behörighet till högskolan.
Genomsnittlig betygspoäng från gymnasiet
Elever som läst programmet International Baccalaureate får inte kursbetyg i samma skala som elever som läst övriga program, och ingår därför inte i redovisning efter betygspoäng.
Föräldrarnas utbildningsnivå
Uppgift om föräldrarnas utbildningsnivå hämtas från Registret över befolkningens utbildning. Uppgift om föräldrarnas utbildningsnivå hämtas om möjligt då eleven var 12 år. Om uppgift finns för båda föräldrarna väljs föräldern med högst utbildningsnivå.
Uppgifter per programtyp totalt, dvs. yrkesprogram totalt sett och högskoleförberedande program totalt sett, korrigerades 2020-05-26.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-26
Kontakt
David Berg, SCB
+46 010-479 60 04
david.berg@scb.se

Enhet
Antal gymnasieexaminerade totalt:
antal
Antal som läst vidare inom 1 år:
antal
Andel som läst vidare inom 1 år:
andel
Antal som läst vidare inom 3 år:
antal
Andel som läst vidare inom 3 år:
andel
Antal som läst vidare inom 5 år:
antal
Andel som läst vidare inom 5 år:
andel
Referenstid
Antal gymnasieexaminerade totalt:
31 december
Antal som läst vidare inom 1 år:
31 december
Andel som läst vidare inom 1 år:
31 december
Antal som läst vidare inom 3 år:
31 december
Andel som läst vidare inom 3 år:
31 december
Antal som läst vidare inom 5 år:
31 december
Andel som läst vidare inom 5 år:
31 december
Datatyp
Antal gymnasieexaminerade totalt:
Stock
Antal som läst vidare inom 1 år:
Stock
Andel som läst vidare inom 1 år:
Stock
Antal som läst vidare inom 3 år:
Stock
Andel som läst vidare inom 3 år:
Stock
Antal som läst vidare inom 5 år:
Stock
Andel som läst vidare inom 5 år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal gymnasieexaminerade totalt:
Nej
Antal som läst vidare inom 1 år:
Nej
Andel som läst vidare inom 1 år:
Nej
Antal som läst vidare inom 3 år:
Nej
Andel som läst vidare inom 3 år:
Nej
Antal som läst vidare inom 5 år:
Nej
Andel som läst vidare inom 5 år:
Nej
Säsongsrensad
Antal gymnasieexaminerade totalt:
Nej
Antal som läst vidare inom 1 år:
Nej
Andel som läst vidare inom 1 år:
Nej
Antal som läst vidare inom 3 år:
Nej
Andel som läst vidare inom 3 år:
Nej
Antal som läst vidare inom 5 år:
Nej
Andel som läst vidare inom 5 år:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004IH