Statistikdatabasen
Examinerade från gymnasieskolan som påbörjat yrkeshögskolestudier inom ett, tre eller fem år efter kön, program och utbildningsinriktning i yrkeshögskolan. Avgångsår 2013/2014 - 2017/2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

gymnasieprogram Markera minst ett värde

utbildningsinriktning Markera minst ett värde

avgångsår Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellerna. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen.
Observera att det ännu inte finns uppgifter om övergång inom 5 år för examinerade 2014/15 - 2017/18 och uppgifter om övergång inom 3 år för examinerade 2016/17 - 2017/18.
Statistiken i denna tabell är nettoräknad. Det innebär att varje individ endast redovisas i en utbildningsinriktning. Om en individ läst flera olika utbildningsinriktningar görs en prioritering.
Påbörjat yrkeshögskoleutbildning inom 1, 3, 5 år
Omfattar samtliga yrkeshögskoleutbildningar förutom uppdragsutbildningar och behörighetsgivande förutbildning.
Utbildningsområde yrkeshögskolan
Utbildningsområde MYH avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på standarden SUN 2000.

Om en person läst flera utbildningar på yrkeshögskolan redovisas inriktningen för den utbildning som personen läst senast. Har personen läst två utbildningar samtidigt väljs den längre utbildningen.
Utbildningsinriktning (SUN) yrkeshögskolan
Om en person läst flera utbildningar på yrkeshögskolan redovisas inriktningen för den utbildning som personen läst senast. Har personen läst två utbildningar samtidigt väljs den längre utbildningen.
Uppgifter per programtyp totalt, dvs. yrkesprogram totalt sett och högskoleförberedande program totalt sett, korrigerades 2020-06-01.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-01
Kontakt
David Berg, SCB
+46 010-479 60 04
david.berg@scb.se

Enhet
Antal som läst vidare inom 1 år:
antal
Antal per utbildningsinriktning (1 år):
antal
Andel per utbildningsinriktning (1 år):
andel
Antal som läst vidare inom 3 år:
antal
Antal per utbildningsinriktning (3 år):
antal
Andel per utbildningsinriktning (3 år):
andel
Antal som läst vidare inom 5 år:
antal
Antal per utbildningsinriktning (5 år):
antal
Andel per utbildningsinriktning (5 år):
andel
Referenstid
Antal som läst vidare inom 1 år:
31 december
Antal per utbildningsinriktning (1 år):
31 december
Andel per utbildningsinriktning (1 år):
31 december
Antal som läst vidare inom 3 år:
31 december
Antal per utbildningsinriktning (3 år):
31 december
Andel per utbildningsinriktning (3 år):
31 december
Antal som läst vidare inom 5 år:
31 december
Antal per utbildningsinriktning (5 år):
31 december
Andel per utbildningsinriktning (5 år):
31 december
Datatyp
Antal som läst vidare inom 1 år:
Stock
Antal per utbildningsinriktning (1 år):
Stock
Andel per utbildningsinriktning (1 år):
Stock
Antal som läst vidare inom 3 år:
Stock
Antal per utbildningsinriktning (3 år):
Stock
Andel per utbildningsinriktning (3 år):
Stock
Antal som läst vidare inom 5 år:
Stock
Antal per utbildningsinriktning (5 år):
Stock
Andel per utbildningsinriktning (5 år):
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal som läst vidare inom 1 år:
Nej
Antal per utbildningsinriktning (1 år):
Nej
Andel per utbildningsinriktning (1 år):
Nej
Antal som läst vidare inom 3 år:
Nej
Antal per utbildningsinriktning (3 år):
Nej
Andel per utbildningsinriktning (3 år):
Nej
Antal som läst vidare inom 5 år:
Nej
Antal per utbildningsinriktning (5 år):
Nej
Andel per utbildningsinriktning (5 år):
Nej
Säsongsrensad
Antal som läst vidare inom 1 år:
Nej
Antal per utbildningsinriktning (1 år):
Nej
Andel per utbildningsinriktning (1 år):
Nej
Antal som läst vidare inom 3 år:
Nej
Antal per utbildningsinriktning (3 år):
Nej
Andel per utbildningsinriktning (3 år):
Nej
Antal som läst vidare inom 5 år:
Nej
Antal per utbildningsinriktning (5 år):
Nej
Andel per utbildningsinriktning (5 år):
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004HD