Statistikdatabasen
Avgångna från gymnasieskolan efter program, påbörjade högskolestudier inom tre år och kön. Läsår 2003/04 - 2014/15
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

program Markera minst ett värde

Totalt 54 Valda

Sök

övergång till högskolan Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

läsår Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

övergång till högskolan
En studerande räknas som högskolestuderande den termin han/hon första gången är registrerad i högskolan. Övergången till högskolan är en aggregerad uppgift som innebär registrering i högskolan någon gång inom en viss period, i detta fall tre år.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-09
Kontakt
Harald Theorin, SCB
+46 010-479 69 37
harald.theorin@scb.se

Enhet
Avgångna från gymnasieskolan:
antal
Referenstid
Avgångna från gymnasieskolan:
Läsår
Datatyp
Avgångna från gymnasieskolan:
Stock
Kalenderkorrigerad
Avgångna från gymnasieskolan:
Nej
Säsongsrensad
Avgångna från gymnasieskolan:
Nej
Bastid
Avgångna från gymnasieskolan:
2003/04
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0542AB