Statistikdatabasen
Examinerade från gymnasieskolan som påbörjat eftergymnasial utbildning inom ett, tre eller fem år efter region, program, kön, behörighet och gymnasiebetyg. Avgångsår 2013/2014 - 2017/2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

region Markera minst ett värde

gymnasieprogram Markera minst ett värde

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

behörighet från gymnasiet

Totalt 3 Valda

Sök

genomsnittlig betygspoäng från gymnasiet

Totalt 7 Valda

Sök

avgångsår Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellerna. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen.
Statistiken i denna tabell är nettoräknad. Det betyder att antalet övergångna beräknas om en gymnasieexaminerad påbörjat högskolestudier, yrkeshögskolestudier, konst- och kulturutbildningar eller folkhögskolestudier. Om eleven varit registrerad vid någon av utbildningsformerna inom angiven tidsperiod räknas eleven som övergången till eftergymnasiala utbildningar.
Observera att det ännu inte finns uppgifter om övergång inom 5 år för examinerade 2014/15 - 2017/18 och uppgifter om övergång inom 3 år för examinerade 2016/17 - 2017/18.
Region Kommun (boende) Vilken kommun personen bor i mäts den 31 december avgångsläsåret. Exempelvis mäts boendekommun för examinerade 2017/18 den 31 december 2017. De elever som saknar uppgift om kommun har i de absolut flesta fall läst sin gymnasieutbildning utomlands. Kommun (gymnasieskola) Kommun där gymnasieskolan är belägen. De elever som saknar uppgift om skolkommun har läst sin gymnasieutbildning utomlands. De elever som saknar uppgift om kommun har i de absolut flesta fall läst sin gymnasieutbildning utomlands.
Påbörjat eftergymnasial utbildning inom 1, 3, 5 år Avser övergång till någon eftergymnasial utbildningsform (högskolan, yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, särskild kurs på folkhögskolan).
Behörighet från gymnasiet
Alla examinerade från gymnasieskolan har automatiskt grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Alla examinerade från högskoleförberedande program har automatiskt grundläggande behörighet till högskolan. Examinerade från yrkesprogram kan välja till ämnen för att erhålla grundläggande behörighet till högskolan.
Genomsnittlig betygspoäng från gymnasiet
Elever som läst programmet International Baccalaureate får inte kursbetyg i samma skala som elever som läst övriga program, och ingår därför inte i redovisning efter betygspoäng.
Uppgifter per programtyp totalt, dvs. yrkesprogram totalt sett och högskoleförberedande program totalt sett, korrigerades 2020-05-26.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-26
Kontakt
David Berg, SCB
+46 010-479 60 04
david.berg@scb.se

Enhet
Antal examinerade totalt:
antal
Antal som läst vidare inom 1 år:
antal
Andel som läst vidare inom 1 år:
andel
Antal som läst vidare inom 3 år:
antal
Andel som läst vidare inom 3 år:
andel
Antal som läst vidare inom 5 år:
antal
Andel som läst vidare inom 5 år:
andel
Referenstid
Antal examinerade totalt:
31 december
Antal som läst vidare inom 1 år:
31 december
Andel som läst vidare inom 1 år:
31 december
Antal som läst vidare inom 3 år:
31 december
Andel som läst vidare inom 3 år:
31 december
Antal som läst vidare inom 5 år:
31 december
Andel som läst vidare inom 5 år:
31 december
Datatyp
Antal examinerade totalt:
Stock
Antal som läst vidare inom 1 år:
Stock
Andel som läst vidare inom 1 år:
Stock
Antal som läst vidare inom 3 år:
Stock
Andel som läst vidare inom 3 år:
Stock
Antal som läst vidare inom 5 år:
Stock
Andel som läst vidare inom 5 år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal examinerade totalt:
Nej
Antal som läst vidare inom 1 år:
Nej
Andel som läst vidare inom 1 år:
Nej
Antal som läst vidare inom 3 år:
Nej
Andel som läst vidare inom 3 år:
Nej
Antal som läst vidare inom 5 år:
Nej
Andel som läst vidare inom 5 år:
Nej
Säsongsrensad
Antal examinerade totalt:
Nej
Antal som läst vidare inom 1 år:
Nej
Andel som läst vidare inom 1 år:
Nej
Antal som läst vidare inom 3 år:
Nej
Andel som läst vidare inom 3 år:
Nej
Antal som läst vidare inom 5 år:
Nej
Andel som läst vidare inom 5 år:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004FY