Statistikdatabasen
Tillräcklig utbildningsnivå för arbetet i mars -tre år efter avslutad utbildning- bland högskoleexaminerade efter utbildningens inriktning, kön och utbildningsnivå. Vartannat år 2004
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

utbildningens inriktning

Totalt 8 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 5 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-01-04
Kontakt
Mattias Fritz, SCB
+46 010-479 62 67
mattias.fritz@scb.se

Enhet
Individer:
antal
Referenstid
Individer:
Läsår
Datatyp
Individer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Individer:
Nej
Säsongsrensad
Individer:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0512F2