Statistikdatabasen
Arbetsmarknadssektor i mars/april -tre år efter avslutad utbildning- efter examenstyp, utbildningens inriktning, kön och arbetsmarknadssektor. Vartannat år 2006 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

examenstyp

Totalt 2 Valda

Sök

utbildningens inriktning

Totalt 10 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

arbetsmarknadssektor

Totalt 8 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-11-18
Kontakt
Mattias Fritz, SCB
+46 010-479 62 67
mattias.fritz@scb.se

Anna Andersson, SCB
+46 010-479 62 52
anna.andersson@scb.se

Enhet
Individer:
antal
Referenstid
Individer:
Läsår
Datatyp
Individer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Individer:
Nej
Säsongsrensad
Individer:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0512S4