Statistikdatabasen
Anställningsform i mars/april -tre år efter avslutad utbildning- efter examenstyp, utbildningens inriktning, kön och anställningsform. Vartannat år 2004 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

examenstyp

Totalt 2 Valda

Sök

utbildningens inriktning

Totalt 10 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

anställningsform

Totalt 7 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

utbildningens inriktning
Utbildningens inriktning är kopplad till examenstyp. Doktorsexaminerade och licentiatexaminerade är enbart för de forskarexaminerade. Övriga utbildningsinriktningar är för de högskoleexaminerade.
vartannat år
2004
Detta år ingick inte de forskarexaminerade i populationen. Därför saknas statistik för gruppen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-11-18
Kontakt
Mattias Fritz, SCB
+46 010-479 62 67
mattias.fritz@scb.se

Anna Andersson, SCB
+46 010-479 62 52
anna.andersson@scb.se

Enhet
Individer:
antal
Referenstid
Individer:
Läsår
Datatyp
Individer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Individer:
Nej
Säsongsrensad
Individer:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0512S3