Statistikdatabasen
Arbetsuppgifternas omfattning med avseende på olika kompetenser i mars -tre år efter avslutad utbildning- bland gymnasieavgångna efter utbildningens inriktning, kön och grad av omfattning. Vartannat år 2004
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

utbildningens inriktning

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

grad av omfattning

Totalt 4 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-01-11
Kontakt
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
sinisa.sauli@scb.se

Therese Garp, SCB
+46 010-479 66 21
therese.garp@scb.se

Enhet
Göra muntliga presentationer:
antal
Göra skriftliga presentationer:
antal
Göra engelska presentationer:
antal
Förklara för lekmän/icke specialister:
antal
Använda IT för information och kommunikation:
antal
Använda dator som arbetsverktyg:
antal
Arbeta i team/sammarbeta med andra:
antal
Självständigt lösa problem:
antal
Argumentera och övertyga:
antal
Följa kunskapsutvecklingen inom arbetsområdet:
antal
Referenstid
Göra muntliga presentationer:
Läsår
Göra skriftliga presentationer:
Läsår
Göra engelska presentationer:
Läsår
Förklara för lekmän/icke specialister:
Läsår
Använda IT för information och kommunikation:
Läsår
Använda dator som arbetsverktyg:
Läsår
Arbeta i team/sammarbeta med andra:
Läsår
Självständigt lösa problem:
Läsår
Argumentera och övertyga:
Läsår
Följa kunskapsutvecklingen inom arbetsområdet:
Läsår
Datatyp
Göra muntliga presentationer:
Stock
Göra skriftliga presentationer:
Stock
Göra engelska presentationer:
Stock
Förklara för lekmän/icke specialister:
Stock
Använda IT för information och kommunikation:
Stock
Använda dator som arbetsverktyg:
Stock
Arbeta i team/sammarbeta med andra:
Stock
Självständigt lösa problem:
Stock
Argumentera och övertyga:
Stock
Följa kunskapsutvecklingen inom arbetsområdet:
Stock
Kalenderkorrigerad
Göra muntliga presentationer:
Nej
Göra skriftliga presentationer:
Nej
Göra engelska presentationer:
Nej
Förklara för lekmän/icke specialister:
Nej
Använda IT för information och kommunikation:
Nej
Använda dator som arbetsverktyg:
Nej
Arbeta i team/sammarbeta med andra:
Nej
Självständigt lösa problem:
Nej
Argumentera och övertyga:
Nej
Följa kunskapsutvecklingen inom arbetsområdet:
Nej
Säsongsrensad
Göra muntliga presentationer:
Nej
Göra skriftliga presentationer:
Nej
Göra engelska presentationer:
Nej
Förklara för lekmän/icke specialister:
Nej
Använda IT för information och kommunikation:
Nej
Använda dator som arbetsverktyg:
Nej
Arbeta i team/sammarbeta med andra:
Nej
Självständigt lösa problem:
Nej
Argumentera och övertyga:
Nej
Följa kunskapsutvecklingen inom arbetsområdet:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0512K1