Statistikdatabasen
Nöjdhetsnivå med färdighetsträningen med avseende på olika kompetenser som utbildningen gav bland gymnasieavgångna efter färdigheter, utbildningens inriktning, kön och grad av nöjdhet. Vartannat år 2006 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

färdigheter Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

utbildningens inriktning

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

grad av nöjdhet

Totalt 6 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-11-18
Kontakt
Sinisa Sauli, SCB
+46 010-479 62 15
sinisa.sauli@scb.se

Therese Garp, SCB
+46 010-479 66 21
therese.garp@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Referenstid
Antal:
Läsår
Datatyp
Antal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0512T1