Statistikdatabasen
Arbetslösa någon gång under treårsperioden efter gymnasieskolan efter grupp, programtyp och kön. År 2002 - 2020
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

grupp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

programtyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Gymnasieskolan genomgick en reform 2011. Innan dess gällde läroplanen från 1994 (Lpf94). Från 2011 gäller en ny läroplan (Gy 2011). Jämförelser av resultat för avgångna från den gamla (uppföljningar tom 2014) och den nya gymnasieskolan (uppföljningar from 2017) måste göras med försiktighet och det gäller särskilt jämförelser av programtyper då programutbudet och programinnehållet har förändrats.

Vid jämförelser över tid ingår elever med slutbetyg från gymnasieskolan för uppföljningar till och med 2014 och avgångna med examen respektive studiebevis på minst 2500 poäng för uppföljningar från och med 2017. Elever med slutbetyg enligt Lpf 94 kan jämföras med avgångna enligt Gy 2011.

Här likställs yrkesförberedande program enligt Lpf 94 med yrkesprogram enligt Gy 2011, på samma sätt likställs studieförberedande program enligt Lpf 94 med högskoleförberedande program enligt Gy 2011. Medieprogrammet enligt Lpf 94 har klassificerats som ett yrkesförberedande program.
Felmarginal avser 95 procentiga konfidensintervall.
år
2010
I undersökningen 2010 ingick utöver examinerade från yrkesförberedande och studieförberedande program även 1700 elever med slutbetyg från specialutformade program. Dessa ingår i totalen.
2012
I undersökningen 2012 ingick utöver examinerade från yrkesförberedande och studieförberedande program även 2100 elever med slutbetyg från specialutformade program. Dessa ingår i totalen.
2014
I undersökningen 2014 ingick utöver examinerade från yrkesförberedande och studieförberedande program även 2000 elever med slutbetyg från specialutformade program. Dessa ingår i totalen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-11-03
Kontakt
Paula Kossack, SCB
+46 010-479 60 05
paula.kossack@scb.se

Gilbert Fontana, SCB
+46 010 479 60 71
gilbert.fontana@scb.se

Enhet
Andel, procent:
andel
Felmarginal för andelen, procent:
andel
Antal:
antal
Felmarginal för antal:
antal
Referenstid
Andel, procent:
År
Felmarginal för andelen, procent:
År
Antal:
År
Felmarginal för antal:
År
Datatyp
Andel, procent:
Stock
Felmarginal för andelen, procent:
Stock
Antal:
Stock
Felmarginal för antal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel, procent:
Nej
Felmarginal för andelen, procent:
Nej
Antal:
Nej
Felmarginal för antal:
Nej
Säsongsrensad
Andel, procent:
Nej
Felmarginal för andelen, procent:
Nej
Antal:
Nej
Felmarginal för antal:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000051A