Statistikdatabasen
Studerande 16-64 år efter studieregion, kön, typ av studiedeltagande under höstterm. och studieortens läge i förhållande till folkbokföringsorten. År 1999 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

kön

Totalt 2 Valda

Sök

typ av studiedeltagande

Totalt 3 Valda

Sök

studieortens läge i förhållande till folkbokföringsorten

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

1) Studiemedel för utlandsstudier redovisades ej 1993-1994 och rapporterades ofullständigt i registret avseende höstterminen 1996. 2) Kvalificerad yrkesutbildning (KY) ingår i registret först fr.o.m. HT 1997 (ca 800 personer påbörjade KY HT 1996). 3) Uppgifter om studerande i folkhögskola avser elever i s.k. långa kurser. För åren 1997-1999 ingår endast elever registrerade i det s.k. kunskapslyftet. 4) Teknisk basår vid universitet/högskola redovisas fr.o.m. 1998. Tekniskt basår i KOMVUX ingår i redovisningen för KOMVUX. 5) Kategorin Övriga med CSN-stöd omfattar personer med studiemedel för studier i Sverige om de inte ingår i andra studerandegrupper. 6) För forskarstuderande ingår från och med HT 2005 endast personer med en redovisad studieaktivitetsgrad uppgående till minst 1 procent, mot 10 procent under åren 2000-2004. 7) Fr. o. m. 2015 ingår Konst- och Kulturutbildningar under Kompletterande utbildning. 8) Fr. o. m. 2016 har Konst- och kulturutbildningar ersatt Kompletterande utbildningar. 9) P g a förändringar i högskolornas inrapporteringssystem får distansstuderande på högskolan, fr o m 2018, i mycket större utsträckning än tidigare lärosätets hemvist som studiekommun än tidigare. Före 2018 sattes distansstuderandes studiekommun i huvudsak till folkbokföringskommunen (se vidare Kvalitetsdeklaration – Befolkningens studiedeltagande).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Tomas Westling, SCB
+46 010-479 61 78
tomas.westling@scb.se

Enhet
Befolkningens studiedeltagande:
antal
Referenstid
Befolkningens studiedeltagande:
Höstterminen respektive år
Datatyp
Befolkningens studiedeltagande:
Stock
Kalenderkorrigerad
Befolkningens studiedeltagande:
Nej
Säsongsrensad
Befolkningens studiedeltagande:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0507S1