Statistikdatabasen
Befolkning 25-64 år efter region och utbildningsnivå. År 2015 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region (Stor värdemängd) Markera minst ett värde

Totalt 5 984 Valda

Det finns fler än 500 värden och därför visas de inte automatiskt. Använd sökfunktionen för att välja värden.
utbildningsnivå

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vissa personer går inte att placera geografiskt under kommunnivå. Dessa har fördelats på DeSO i centralorter inom kommunen för att undvika identifiering.
Notera att en utbildningsnivå innehåller såväl utbildningar som avslutats med examen som utbildningar som avslutats utan examen, forskarutbildning undantaget där endast examinerade ingår. En utbildning måste minst omfatta en termins heltidsstudier för att kunna nivåklassificeras.

För vidare information om principer vid klassificering av utbildningsnivå, se www.scb.se/sun
Tidsseriebrott 2000; Utbildningsregistret (UREG) har till året 2000 genomgått ett par större kvalitetshöjande förändringar vilket gör att jämförelser med tidigare årgångar av registret måste göras med stor försiktighet! 1) Det tidigare klassificeringssystemet SUN (Svensk Utbildningsnomenklatur) har ersatts av den helt nya ISCED-anpassade nomenklaturen SUN2000. 2) Ett antal nya uppgiftskällor till Utbildningsregistret har tillkommit. Detta gör att utbildningsnivån i riket enligt Utbildningsregistret ökade kraftigt år 2000, vilket delvis är en effekt av de ovan beskrivna förändringarna. Mer information om kvalitetshöjningen år 2000 finns på SCB:s webbplats.
Tidsseriebrott också 1990; Kvaliteten höjdes väsentligt fr.o.m. 1990 då kompletterande uppgifter samlades in i samband med Folk- och bostadsräkningen 1990. På grund av kvalitetshöjningen fr.o.m. 1990 bör data från 1985-1989 om möjligt undvikas, alternativt jämförelser bakåt före 1990 göras med stor försiktighet. > > För förändringar av Utbildningsregistret under perioden 1985 - 2018 samt en utförlig beskrivning av registret, se SCB:s webbplats.
Notera att Utbildningsregistret kan sakna uppgifter om vissa utbildningar för ett fåtal personer. Dessa utbildningar skulle ha kunnat höja en persons högsta utbildningsnivå! Detta kan exempelvis gälla utländska utbildningar, utbildningar i privat regi, företagsintern utbildning eller äldre utbildningar. För vidare information se produktbeskrivningen på SCB:s webbplats.
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-05-08
Kontakt
Tomas Westling, SCB
+46 010-479 61 78
tomas.westling@scb.se

Michael Karlsson, SCB
+46 010-479 64 81
michael.karlsson@scb.se

Enhet
Befolkning:
antal
Referenstid
Befolkning:
Kalenderår
Datatyp
Befolkning:
Stock
Kalenderkorrigerad
Befolkning:
Nej
Säsongsrensad
Befolkning:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000XH