Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Befolkning efter region, ålder, utbildningsnivå, kön och år

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Tomas Westling, SCB
+46 010-479 61 78
Ja
2023-04-27
Befolkning:
antal
Befolkning:
31 december respektive år
Befolkning:
Stock
Befolkning:
Nej
Befolkning:
Nej
SCB
UF0506A1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanförgymnasial utbildning kortare än 9 år , förgymnasial utbildning, 9 (10) år , gymnasial utbildning, högst 2 år ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1985 , 1986 , 1987 ,

Valda 1 Totalt 38

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Notera att en utbildningsnivå innehåller såväl utbildningar som avslutats med examen som utbildningar som avslutats utan examen, forskarutbildning undantaget där endast examinerade ingår. En utbildning måste minst omfatta en termins heltidsstudier för att kunna nivåklassificeras.
För vidare information om principer vid klassificering av utbildningsnivå, se www.scb.se/sun
Tidsseriebrott 2000; Utbildningsregistret (UREG) har till året 2000 genomgått ett par större kvalitetshöjande förändringar vilket gör att jämförelser med tidigare årgångar av registret måste göras med stor försiktighet! 1) Det tidigare klassificeringssystemet SUN (Svensk Utbildningsnomenklatur) har ersatts av den helt nya ISCED-anpassade nomenklaturen SUN2000. 2) Ett antal nya uppgiftskällor till Utbildningsregistret har tillkommit. Detta gör att utbildningsnivån i riket enligt Utbildningsregistret ökade kraftigt år 2000, vilket delvis är en effekt av de ovan beskrivna förändringarna. Mer information om kvalitetshöjningen år 2000 finns på SCB:s webbplats. Tidsseriebrott också 1990; Kvaliteten höjdes väsentligt fr.o.m. 1990 då kompletterande uppgifter samlades in i samband med Folk- och bostadsräkningen 1990. På grund av kvalitetshöjningen fr.o.m. 1990 bör data från 1985–1989 om möjligt undvikas, alternativt jämförelser bakåt före 1990 göras med stor försiktighet.
För förändringar av Utbildningsregistret under perioden 1985–2018 samt en utförlig beskrivning av registret, se SCB:s webbplats.
Notera att Utbildningsregistret kan sakna uppgifter om vissa utbildningar för ett fåtal personer. Dessa utbildningar skulle ha kunnat höja en persons högsta utbildningsnivå! Detta kan exempelvis gälla utländska utbildningar, utbildningar i privat regi, företagsintern utbildning eller äldre utbildningar. För vidare information se produktbeskrivningen på SCB:s webbplats.

region

03 Uppsala län

Fotnot till kommun 0331
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.

03 Uppsala län

Fotnot till län 03
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

03 Uppsala län

Fotnot till län 19
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

0331 Heby

Fotnot till kommun 0331
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.

0331 Heby

Fotnot till län 03
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

0331 Heby

Fotnot till län 19
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

19 Västmanlands län

Fotnot till kommun 0331
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.

19 Västmanlands län

Fotnot till län 03
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

19 Västmanlands län

Fotnot till län 19
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

utbildningsnivå

Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).