Statistikdatabasen
Utvandrare 16-74 år efter kön, ålder, nationell bakgrund, flyttningsmönster, utbildningsnivå och utbildningsinriktning. Utvandringsår 1990 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 6 Valda

Sök

nationell bakgrund

Totalt 2 Valda

Sök

flyttningsmönster

Totalt 5 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

utbildningsinriktning SUN 2000

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgift om eventuell återinvandring avser tiden från utvandringen fram till och med det senaste år som ingår i tidsserien. Personer som inte invandrat efter den angivna utvandringen redovisas som utvandrat , ej återinvandrat.
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-05-08
Kontakt
Tomas Westling, SCB
+46 010-479 61 78
tomas.westling@scb.se

Enhet
Utvandrare:
antal
Referenstid
Utvandrare:
Kalenderår
Datatyp
Utvandrare:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Utvandrare:
Nej
Säsongsrensad
Utvandrare:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0506U1