Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Invandrare 16-74 år efter kön, nationell bakgrund, utbildningsnivå, utbildningsinriktning SUN 2000, utflyttningsland och år

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Tomas Westling, SCB
+46 010-479 61 78
Nej
2022-04-28
Invandrare:
antal
Invandrare:
Kalenderår
Invandrare:
Flöde
Invandrare:
Nej
Invandrare:
Nej
SCB
UF0506LI
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanAfghanistan , Albanien , Algeriet ,

Valda 0 Totalt 102

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1987 , 1988 , 1989 ,

Valda 1 Totalt 35

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Till Utbildningsregistret 2017 har den årliga enkätundersökningen ”Utbildning i annat land än Sverige” begränsats så att de personer som invandrat under det senaste året och har en utbildningsuppgift registrerad vid Arbetsförmedlingen inte får enkäten. Det är framför allt gruppen som kommer från flyktingländer som inte fått enkäten. Denna förändring påverkar fördelningen på de olika utbildningsnivåerna. Läs mer om detta i kvalitetsdeklarationen för befolkningens utbildning.

utflyttningsland

Nordmakedonien

Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.
Invandrare från länder med liten invandring till Sverige har summerats per världsdel

utbildningsnivå

Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).