Statistikdatabasen
Invandrare 16-74 år efter kön, nationell bakgrund, utbildningsnivå, utbildningsinriktning och utflyttningsland. Invandringsår 1987 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 2 Valda

Sök

nationell bakgrund

Totalt 2 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

utbildningsinriktning SUN 2000

Totalt 5 Valda

Sök

utflyttningsland

Totalt 102 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 33 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Till Utbildningsregistret 2017 har den årliga enkätundersökningen ”Utbildning i annat land än Sverige” begränsats så att de personer som invandrat under det senaste året och har en utbildningsuppgift registrerad vid Arbetsförmedlingen inte får enkäten. Det är framför allt gruppen som kommer från flyktingländer som inte fått enkäten. Denna förändring påverkar fördelningen på de olika utbildningsnivåerna. Läs mer om detta i kvalitetsdeklarationen för befolkningens utbildning.
Invandrare från länder med liten invandring till Sverige har summerats per världsdel
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
utflyttningsland
Nordmakedonien
Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-05-08
Kontakt
Tomas Westling, SCB
+46 010-479 61 78
tomas.westling@scb.se

Enhet
Invandrare:
antal
Referenstid
Invandrare:
Kalenderår
Datatyp
Invandrare:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Invandrare:
Nej
Säsongsrensad
Invandrare:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0506LI