Statistikdatabasen
Arbetsgivarnas bedömning av hur antalet anställda kommer att förändras efter antal år framåt och utbildning. År 2005 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

antal år framåt Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

utbildning Markera minst ett värde

Totalt 78 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Lantmästarutbildning: Utgick 2019 Sjukgymnast-/Fysioterapeututbildning: Fram till och med 2017. Bildlärarutbildning: Utgick 2019. Grundlärarutbildning: Fritidshem Fritidspedagogutbildning fram till och med 2017. Idrottslärarutbildning: Utgick 2019. Musiklärarutbildning: Utgick 2019. Grundskollärarutbildning: Senare år, matematik/NO fram till och med 2017. Grundskollärarutbildning: Senare år, språk/SO fram till och med 2017. Grundskollärarutbildning: Senare år, Historia/samhällsvetenskap fram till och med 2017. Gymnasielärarutbildning: Senare år, Matematik/naturvetenskap fram till och med 2017. Gymnasielärarutbildning: Språkvetenskap fram till och med 2017. Industriutbildning: Fram till och med 2014. Vård- och omsorgsutbildning (gymnasienivå): Omvårdnadsutbildning: Fram till och med 2014. Barn- och fritidsutbildning (gymnasienivå): Utökad urvalsram: Från och med 2015. Elektrikerutbildning: fram till och med 2014. Styr- och reglerteknisk utbildning: Fram till och med 2014. Tele- och elektronikutbildning: Fram till och med 2014. Drift-, underhåll-, VVS- och kylteknikutb. (gymnasienivå): Utgick 2015. Hotell- och restaurangutbildning: Fram till och med 2014. Skogsingenjörs-, skogsmästar- och skogsteknikerutbildning: Utgick 2019. Sjuksköterskor: Övrig specialistutbildning: Utgick 2019. Grundskollärarutbildning: Tidiga år fram till och med 2017. Tandteknikerutbildning: Utgick 2019. VVS-utbildning (gymnasienivå): Ny från och med 2015. Kyl-, värmepumps- och ventilationsteknik (gymnasienivå): Ny från och med 2015. Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård: Ny från och med 2019. Specialistsjuksköterskeutbildning, barn och ungdom: Ny från och med 2019. Röntgensjuksköterskeutbildning: Ny från och med 2019. Yrkeslärarutbildning: Ny från och med 2019. Gymnasieingenjörsutbildning: Ny från och med 2019.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-10
Kontakt
Gulzat Elvung, SCB
+46 010-479 40 00
gulzat.elvung@scb.se

Enhet
Andel arbetsgivare som svarar öka:
procent
Andel arbetsgivare som svarar oförändrat:
procent
Andel arbetsgivare som svarar minska:
procent
Felmarginal för öka:
procent
Felmarginal för oförändrat:
procent
Felmarginal för minska:
procent
Referenstid
Andel arbetsgivare som svarar öka:
31 augusti resp. år
Andel arbetsgivare som svarar oförändrat:
31 augusti resp. år
Andel arbetsgivare som svarar minska:
31 augusti resp. år
Felmarginal för öka:
31 augusti resp. år
Felmarginal för oförändrat:
31 augusti resp. år
Felmarginal för minska:
31 augusti resp. år
Datatyp
Andel arbetsgivare som svarar öka:
Stock
Andel arbetsgivare som svarar oförändrat:
Stock
Andel arbetsgivare som svarar minska:
Stock
Felmarginal för öka:
Stock
Felmarginal för oförändrat:
Stock
Felmarginal för minska:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel arbetsgivare som svarar öka:
Nej
Andel arbetsgivare som svarar oförändrat:
Nej
Andel arbetsgivare som svarar minska:
Nej
Felmarginal för öka:
Nej
Felmarginal för oförändrat:
Nej
Felmarginal för minska:
Nej
Säsongsrensad
Andel arbetsgivare som svarar öka:
Nej
Andel arbetsgivare som svarar oförändrat:
Nej
Andel arbetsgivare som svarar minska:
Nej
Felmarginal för öka:
Nej
Felmarginal för oförändrat:
Nej
Felmarginal för minska:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000ET