Statistikdatabasen
Personers verksamhet 1-3 år efter avslutad grundskole- och gymnasieutbildning. Antal personer efter utbildningsnivå, kön, län och kommungrupp. Avgångsläsår 1995/1996 - 2014/2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

uppföljningsår Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå Markera minst ett värde

verksamhet Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

län

Totalt 25 Valda

Sök

kommungrupp enl. SKL

Totalt 11 Valda

Sök

avgångsläsår Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Indelningen i yrkesförberedande- respektive högskoleförberedande program på gymnasiet klassificeras enligt SUN-2000. Följande innebär att grupptillhörigheten för vissa gymnasieprogram inte är densamma för samtliga år i tidsserien. Gymnasiereformen 2011 (Gy 2011) innebar exempelvis att estetiska programmet från och med läsåret 2011/2012 klassificeras som högskoleförberedande program.
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-04-11
Kontakt
Daniel Wester, SCB
+46 010-479 68 37
daniel.wester@scb.se

Enhet
Verksamhet efter grundskola och gymnasieutbildning:
antal personer
Referenstid
Verksamhet efter grundskola och gymnasieutbildning:
1, 2 och 3 år efter avgångsläsår
Datatyp
Verksamhet efter grundskola och gymnasieutbildning:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Verksamhet efter grundskola och gymnasieutbildning:
Nej
Säsongsrensad
Verksamhet efter grundskola och gymnasieutbildning:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000WA