Statistikdatabasen
Personers verksamhet efter 1-3 år efter avslutad högskole- och universitetsexamen. Antal personer efter examensnivå, kön och ålder vid examen. Avgångsläsår 1995/1996 - 2014/2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

uppföljningsår Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

examensnivå Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

verksamhet Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder vid examen

Totalt 4 Valda

Sök

avgångsläsår Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-04-11
Kontakt
Daniel Wester, SCB
+46 010-479 68 37
daniel.wester@scb.se

Enhet
Verksamhet efter grundläggande universitets-/högskoleexamen och forskarutbildning:
antal personer
Referenstid
Verksamhet efter grundläggande universitets-/högskoleexamen och forskarutbildning:
1, 2 och 3 år efter avgångsläsår
Datatyp
Verksamhet efter grundläggande universitets-/högskoleexamen och forskarutbildning:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Verksamhet efter grundläggande universitets-/högskoleexamen och forskarutbildning:
Nej
Säsongsrensad
Verksamhet efter grundläggande universitets-/högskoleexamen och forskarutbildning:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000W8