Statistikdatabasen
Personalutbildning efter kön och tidigare utbildningsnivå. Första halvåret, vartannat år 2008 - 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 5 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-11-12
Kontakt
Mattias Fritz, SCB
+46 010-479 62 67
mattias.fritz@scb.se

Enhet
Andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
procent
Konfidenstintervall för andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
procentenheter
Andel personer i personalutbildning:
procent
Konfidensintervall för andel personer i personalutbildning:
procentandelar
Utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
dagar
Konfidensintervall för utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
dagar
Referenstid
Andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
1:a halvåret (mätperiod juni)
Konfidenstintervall för andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
1:a halvåret (mätperiod juni)
Andel personer i personalutbildning:
1:a halvåret (mätperiod juni)
Konfidensintervall för andel personer i personalutbildning:
1:a halvåret (mätperiod juni)
Utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
1:a halvåret (mätperiod juni)
Konfidensintervall för utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
1:a halvåret (mätperiod juni)
Datatyp
Andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
Flöde
Konfidenstintervall för andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
Flöde
Andel personer i personalutbildning:
Flöde
Konfidensintervall för andel personer i personalutbildning:
Flöde
Utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
Flöde
Konfidensintervall för utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
Nej
Konfidenstintervall för andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
Nej
Andel personer i personalutbildning:
Nej
Konfidensintervall för andel personer i personalutbildning:
Nej
Utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
Nej
Konfidensintervall för utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
Nej
Säsongsrensad
Andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
Nej
Konfidenstintervall för andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
Nej
Andel personer i personalutbildning:
Nej
Konfidensintervall för andel personer i personalutbildning:
Nej
Utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
Nej
Konfidensintervall för utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0502M4