Statistikdatabasen
Personalutbildning efter kön och företagsstorlek. Första halvåret, vartannat år 2008 - 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

företagsstorlek

Totalt 9 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-11-12
Kontakt
Mattias Fritz, SCB
+46 010-479 62 67
mattias.fritz@scb.se

Enhet
Andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
procent
Konfidenstintervall för andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
procentenheter
Andel personer i personalutbildning:
procent
Konfidensintervall för andel personer i personalutbildning:
procentandelar
Utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
dagar
Konfidensintervall för utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
dagar
Referenstid
Andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
1:a halvåret (mätperiod juni)
Konfidenstintervall för andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
1:a halvåret (mätperiod juni)
Andel personer i personalutbildning:
1:a halvåret (mätperiod juni)
Konfidensintervall för andel personer i personalutbildning:
1:a halvåret (mätperiod juni)
Utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
1:a halvåret (mätperiod juni)
Konfidensintervall för utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
1:a halvåret (mätperiod juni)
Datatyp
Andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
Flöde
Konfidenstintervall för andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
Flöde
Andel personer i personalutbildning:
Flöde
Konfidensintervall för andel personer i personalutbildning:
Flöde
Utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
Flöde
Konfidensintervall för utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
Nej
Konfidenstintervall för andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
Nej
Andel personer i personalutbildning:
Nej
Konfidensintervall för andel personer i personalutbildning:
Nej
Utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
Nej
Konfidensintervall för utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
Nej
Säsongsrensad
Andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
Nej
Konfidenstintervall för andel utbildningstid i förhållande till total arbetstid:
Nej
Andel personer i personalutbildning:
Nej
Konfidensintervall för andel personer i personalutbildning:
Nej
Utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
Nej
Konfidensintervall för utbildningstid i antal dagar för utbildningsdeltagare:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0502L8