Statistikdatabasen
Antal och andel personer i personalutbildning efter utbildningstidens längd, kön och tidigare utbildningsnivå. Första halvåret, vartannat år 2008 - 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

utbildningstidens längd

Totalt 7 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 5 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-11-12
Kontakt
Mattias Fritz, SCB
+46 010-479 62 67
mattias.fritz@scb.se

Enhet
Antal personer i personalutbildning:
personer
Konfidenstintervall för antal personer i personalutbildning:
personer
Andel personer i personalutbildning:
procent
Konfidensintervall för andel personer i personalutbildning:
procentandelar
Referenstid
Antal personer i personalutbildning:
1:a halvåret (mätperiod juni)
Konfidenstintervall för antal personer i personalutbildning:
1:a halvåret (mätperiod juni)
Andel personer i personalutbildning:
1:a halvåret (mätperiod juni)
Konfidensintervall för andel personer i personalutbildning:
1:a halvåret (mätperiod juni)
Datatyp
Antal personer i personalutbildning:
Flöde
Konfidenstintervall för antal personer i personalutbildning:
Flöde
Andel personer i personalutbildning:
Flöde
Konfidensintervall för andel personer i personalutbildning:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal personer i personalutbildning:
Nej
Konfidenstintervall för antal personer i personalutbildning:
Nej
Andel personer i personalutbildning:
Nej
Konfidensintervall för andel personer i personalutbildning:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer i personalutbildning:
Nej
Konfidenstintervall för antal personer i personalutbildning:
Nej
Andel personer i personalutbildning:
Nej
Konfidensintervall för andel personer i personalutbildning:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0502I6