Statistikdatabasen
Deltagande i modersmålsundervisning och stödundervisning i årskurs 3-9 efter kön och årskurs. Årsintervall 1992-1998 - 2014-2020
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

deltagande i modersmålsundervisning

Totalt 3 Valda

Sök

deltagande i stödundervisning

Totalt 3 Valda

Sök

årskurs Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Elever
Felmarginal avser 95%-iga konfidensintervall
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-10
Kontakt
Anna Andersson, SCB
+46 010-479 62 52
anna.andersson@scb.se

Tobias Toom, SCB
+46 010-479 65 41
tobias.toom@scb.se

Enhet
Elever:
antal
Felmarginal ±:
antal
Referenstid
Elever:
Läsår
Felmarginal ±:
Läsår
Datatyp
Elever:
Flöde
Felmarginal ±:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Elever:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Säsongsrensad
Elever:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0501R3