Statistikdatabasen
Vem utvecklar företagens produktinnovationer efter näringsgren SNI 2007, typ av innovation och storleksklass. Andelar i procent. År 2008-2010 - 2014-2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 54 Valda

Sök

typ av innovation Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-02-18. Fördelningen på storleksklass har korrigerats.
För mer information angående omklassificering av Ericsson AB:
Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB
period
2008-2010
2013-12-18 korrigerades värden för tidpunkt 2008-2010.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-12-14
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Produktutveckling inom det egna företaget:
procent
Produktutveckling tillsammans med andra företag/organisationer:
procent
Företaget anpassar eller modifierar varor/tjänster som utvecklats av andra:
procent
Produktutveckling av andra företag/organisationer:
procent
Referenstid
Produktutveckling inom det egna företaget:
2008-2010
Produktutveckling tillsammans med andra företag/organisationer:
2008-2010
Företaget anpassar eller modifierar varor/tjänster som utvecklats av andra:
2008-2010
Produktutveckling av andra företag/organisationer:
2008-2010
Datatyp
Produktutveckling inom det egna företaget:
Flöde
Produktutveckling tillsammans med andra företag/organisationer:
Flöde
Företaget anpassar eller modifierar varor/tjänster som utvecklats av andra:
Flöde
Produktutveckling av andra företag/organisationer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Produktutveckling inom det egna företaget:
Nej
Produktutveckling tillsammans med andra företag/organisationer:
Nej
Företaget anpassar eller modifierar varor/tjänster som utvecklats av andra:
Nej
Produktutveckling av andra företag/organisationer:
Nej
Säsongsrensad
Produktutveckling inom det egna företaget:
Nej
Produktutveckling tillsammans med andra företag/organisationer:
Nej
Företaget anpassar eller modifierar varor/tjänster som utvecklats av andra:
Nej
Produktutveckling av andra företag/organisationer:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315AN