Statistikdatabasen
Antal företag, kompetensområden efter näringsgren SNI 2007, personalkategori och storleksklass. År 2008-2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 11 Valda

Sök

personalkategori Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

verksamhet

Totalt 3 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-12-08
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal företag:
antal
Kompetens inom grafisk konst/layout/reklam:
antal
Kompetens inom design av föremål eller tjänster:
antal
Kompetens inom multimedia:
antal
Kompetens inom webbdesign:
antal
Kompetens inom utveckling av programvara:
antal
Kompetens inom marknadsundersökning:
antal
Kompetens inom ingenjörsvetenskap/tillämpad vetenskap:
antal
Kompetens inom matematik/statistik/databashantering:
antal
Referenstid
Antal företag:
2008-2010
Kompetens inom grafisk konst/layout/reklam:
2008-2010
Kompetens inom design av föremål eller tjänster:
2008-2010
Kompetens inom multimedia:
2008-2010
Kompetens inom webbdesign:
2008-2010
Kompetens inom utveckling av programvara:
2008-2010
Kompetens inom marknadsundersökning:
2008-2010
Kompetens inom ingenjörsvetenskap/tillämpad vetenskap:
2008-2010
Kompetens inom matematik/statistik/databashantering:
2008-2010
Datatyp
Antal företag:
Flöde
Kompetens inom grafisk konst/layout/reklam:
Flöde
Kompetens inom design av föremål eller tjänster:
Flöde
Kompetens inom multimedia:
Flöde
Kompetens inom webbdesign:
Flöde
Kompetens inom utveckling av programvara:
Flöde
Kompetens inom marknadsundersökning:
Flöde
Kompetens inom ingenjörsvetenskap/tillämpad vetenskap:
Flöde
Kompetens inom matematik/statistik/databashantering:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal företag:
Nej
Kompetens inom grafisk konst/layout/reklam:
Nej
Kompetens inom design av föremål eller tjänster:
Nej
Kompetens inom multimedia:
Nej
Kompetens inom webbdesign:
Nej
Kompetens inom utveckling av programvara:
Nej
Kompetens inom marknadsundersökning:
Nej
Kompetens inom ingenjörsvetenskap/tillämpad vetenskap:
Nej
Kompetens inom matematik/statistik/databashantering:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag:
Nej
Kompetens inom grafisk konst/layout/reklam:
Nej
Kompetens inom design av föremål eller tjänster:
Nej
Kompetens inom multimedia:
Nej
Kompetens inom webbdesign:
Nej
Kompetens inom utveckling av programvara:
Nej
Kompetens inom marknadsundersökning:
Nej
Kompetens inom ingenjörsvetenskap/tillämpad vetenskap:
Nej
Kompetens inom matematik/statistik/databashantering:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315BH