Statistikdatabasen
Företagens mest värdefulla partner i innovationssamarbete efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. År 2008-2010 - 2014-2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 54 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För mer information angående omklassificering av Ericsson AB:
Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB
Frågan om samarbete för innovationsverksamhet har bara ställts till företag med produkt- och/eller processinnovation.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-07-31
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Andra företag inom koncernen:
antal
Leverantörer:
antal
Kunder eller klienter från privata sektorn:
antal
Kunder eller klienter från offentliga sektorn:
antal
Kunder och klienter samtliga sektorer:
antal
Konkurrenter eller andra företag inom branschen:
antal
Konsulter eller privata laboratorier:
antal
Universitet eller högskolor:
antal
Privata FoU-institut:
antal
Offentliga forskningsinstitut:
antal
Datatyp
Andra företag inom koncernen:
Flöde
Leverantörer:
Flöde
Kunder eller klienter från privata sektorn:
Flöde
Kunder eller klienter från offentliga sektorn:
Flöde
Kunder och klienter samtliga sektorer:
Flöde
Konkurrenter eller andra företag inom branschen:
Flöde
Konsulter eller privata laboratorier:
Flöde
Universitet eller högskolor:
Flöde
Privata FoU-institut:
Flöde
Offentliga forskningsinstitut:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andra företag inom koncernen:
Nej
Leverantörer:
Nej
Kunder eller klienter från privata sektorn:
Nej
Kunder eller klienter från offentliga sektorn:
Nej
Kunder och klienter samtliga sektorer:
Nej
Konkurrenter eller andra företag inom branschen:
Nej
Konsulter eller privata laboratorier:
Nej
Universitet eller högskolor:
Nej
Privata FoU-institut:
Nej
Offentliga forskningsinstitut:
Nej
Säsongsrensad
Andra företag inom koncernen:
Nej
Leverantörer:
Nej
Kunder eller klienter från privata sektorn:
Nej
Kunder eller klienter från offentliga sektorn:
Nej
Kunder och klienter samtliga sektorer:
Nej
Konkurrenter eller andra företag inom branschen:
Nej
Konsulter eller privata laboratorier:
Nej
Universitet eller högskolor:
Nej
Privata FoU-institut:
Nej
Offentliga forskningsinstitut:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315GC