Statistikdatabasen
Företagens hinder för att uppnå mål och hindrens grad av betydelse efter näringsgren SNI 2007, storleksklass och verksamhet. År 2010-2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

grad av betydelse Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007

Totalt 41 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

verksamhet

Totalt 3 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

46+47+H+J-K+71+72+73 samtliga undersökta näringsgrenar inom tjänstesektorn 2010-2012 Uppgifterna avseende 2010 - 2012 har korrigerats 12 februari 2014.
71-73 arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling, reklam och marknadsundersökning Uppgifterna avseende 2010 - 2012 har korrigerats 12 februari 2014.
Denna fråga var frivillig att besvara. Generella slutsatser av materialet bör därför dras med försiktighet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-02-12
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Stor priskonkurrens från andra företag:
antal
Stor konkurrens från andra företag gällande produktkvalitet el varumärke:
antal
Brist på efterfrågan:
antal
Innovationer från konkurrenter:
antal
Dominans av andra företag på marknaden:
antal
Brist på kvalificerad personal:
antal
Brist på lämplig finansiering:
antal
Höga kostnader för tillgång till nya marknader:
antal
Höga kostnader för att uppfylla statliga eller juridiska krav:
antal
Datatyp
Stor priskonkurrens från andra företag:
Flöde
Stor konkurrens från andra företag gällande produktkvalitet el varumärke:
Flöde
Brist på efterfrågan:
Flöde
Innovationer från konkurrenter:
Flöde
Dominans av andra företag på marknaden:
Flöde
Brist på kvalificerad personal:
Flöde
Brist på lämplig finansiering:
Flöde
Höga kostnader för tillgång till nya marknader:
Flöde
Höga kostnader för att uppfylla statliga eller juridiska krav:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Stor priskonkurrens från andra företag:
Nej
Stor konkurrens från andra företag gällande produktkvalitet el varumärke:
Nej
Brist på efterfrågan:
Nej
Innovationer från konkurrenter:
Nej
Dominans av andra företag på marknaden:
Nej
Brist på kvalificerad personal:
Nej
Brist på lämplig finansiering:
Nej
Höga kostnader för tillgång till nya marknader:
Nej
Höga kostnader för att uppfylla statliga eller juridiska krav:
Nej
Säsongsrensad
Stor priskonkurrens från andra företag:
Nej
Stor konkurrens från andra företag gällande produktkvalitet el varumärke:
Nej
Brist på efterfrågan:
Nej
Innovationer från konkurrenter:
Nej
Dominans av andra företag på marknaden:
Nej
Brist på kvalificerad personal:
Nej
Brist på lämplig finansiering:
Nej
Höga kostnader för tillgång till nya marknader:
Nej
Höga kostnader för att uppfylla statliga eller juridiska krav:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315DX