Statistikdatabasen
Företagens mål och målens grad av betydelse efter näringsgren SNI 2007, storleksklass och verksamhet. År 2010-2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

målets grad av betydelse Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007

Totalt 41 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

verksamhet

Totalt 3 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

46+47+H+J-K+71+72+73 samtliga undersökta näringsgrenar inom tjänstesektorn 2010-2012 Uppgifterna avseende 2010 - 2012 har korrigerats 12 februari 2014.
71-73 arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling, reklam och marknadsundersökning Uppgifterna avseende 2010 - 2012 har korrigerats 12 februari 2014.
Denna fråga var frivillig att besvara. Generella slutsatser av materialet bör därför dras med försiktighet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-02-12
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal företag med mål att öka omsättningen:
antal
Antal företag med mål att öka marknadsandelar:
antal
Antal företag med mål att minska kostnader:
antal
Antal företag med mål att öka vinstmarginalen:
antal
Datatyp
Antal företag med mål att öka omsättningen:
Flöde
Antal företag med mål att öka marknadsandelar:
Flöde
Antal företag med mål att minska kostnader:
Flöde
Antal företag med mål att öka vinstmarginalen:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal företag med mål att öka omsättningen:
Nej
Antal företag med mål att öka marknadsandelar:
Nej
Antal företag med mål att minska kostnader:
Nej
Antal företag med mål att öka vinstmarginalen:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag med mål att öka omsättningen:
Nej
Antal företag med mål att öka marknadsandelar:
Nej
Antal företag med mål att minska kostnader:
Nej
Antal företag med mål att öka vinstmarginalen:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315DH