Statistikdatabasen
Företagens strategier för att uppnå mål och strategiernas grad av betydelse efter näringsgren SNI 2007, storleksklass och verksamhet. År 2010-2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

grad av betydelse Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007

Totalt 41 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

verksamhet

Totalt 3 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

46+47+H+J-K+71+72+73 samtliga undersökta näringsgrenar inom tjänstesektorn 2010-2012 Uppgifterna avseende 2010 - 2012 har korrigerats 12 februari 2014.
71-73 arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling, reklam och marknadsundersökning Uppgifterna avseende 2010 - 2012 har korrigerats 12 februari 2014.
Denna fråga var frivillig att besvara. Generella slutsatser av materialet bör därför dras med försiktighet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-02-12
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Utveckling av nya marknader i Europa:
antal
Utveckling av ny marknader utanför Europa:
antal
Minska företagets driftskostnader:
antal
Minska kostnader för inköp av material, komponenter el tjänster:
antal
Införa nya eller väsentligt förbättrade varor eller tjänster:
antal
Intensifiera eller förbättra marknadsföring av varor el. tjänster:
antal
Öka flexibilitet i företaget:
antal
Skapa allianser med andra företag eller institutioner:
antal
Datatyp
Utveckling av nya marknader i Europa:
Flöde
Utveckling av ny marknader utanför Europa:
Flöde
Minska företagets driftskostnader:
Flöde
Minska kostnader för inköp av material, komponenter el tjänster:
Flöde
Införa nya eller väsentligt förbättrade varor eller tjänster:
Flöde
Intensifiera eller förbättra marknadsföring av varor el. tjänster:
Flöde
Öka flexibilitet i företaget:
Flöde
Skapa allianser med andra företag eller institutioner:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Utveckling av nya marknader i Europa:
Nej
Utveckling av ny marknader utanför Europa:
Nej
Minska företagets driftskostnader:
Nej
Minska kostnader för inköp av material, komponenter el tjänster:
Nej
Införa nya eller väsentligt förbättrade varor eller tjänster:
Nej
Intensifiera eller förbättra marknadsföring av varor el. tjänster:
Nej
Öka flexibilitet i företaget:
Nej
Skapa allianser med andra företag eller institutioner:
Nej
Säsongsrensad
Utveckling av nya marknader i Europa:
Nej
Utveckling av ny marknader utanför Europa:
Nej
Minska företagets driftskostnader:
Nej
Minska kostnader för inköp av material, komponenter el tjänster:
Nej
Införa nya eller väsentligt förbättrade varor eller tjänster:
Nej
Intensifiera eller förbättra marknadsföring av varor el. tjänster:
Nej
Öka flexibilitet i företaget:
Nej
Skapa allianser med andra företag eller institutioner:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315DN