Statistikdatabasen
Informationskällor för företagens innovationsverksamhet avseende produkt- och/eller processinnovationer efter näringsgren SNI 2007, storleksklass. Andelar i procent. Del 1. År 2010-2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

grad av betydelse Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007

Totalt 41 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

46+47+H+J-K+71+72+73 samtliga undersökta näringsgrenar inom tjänstesektorn 2010-2012 Uppgifterna avseende 2010 - 2012 har korrigerats 12 februari 2014.
71-73 arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling, reklam och marknadsundersökning Uppgifterna avseende 2010 - 2012 har korrigerats 12 februari 2014.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-02-12
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Informationskällor inom företaget eller koncernen:
andel procent
Leverantörer av utrustning, material, komponenter eller programvara:
andel procent
Kunder eller klienter från privata sektorn:
andel procent
Kunder eller klienter från offentliga sektorn:
andel procent
Konkurrenter eller andra företag inom samma bransch:
andel procent
Konsulter eller privata laboratorier:
andel procent
Datatyp
Informationskällor inom företaget eller koncernen:
Flöde
Leverantörer av utrustning, material, komponenter eller programvara:
Flöde
Kunder eller klienter från privata sektorn:
Flöde
Kunder eller klienter från offentliga sektorn:
Flöde
Konkurrenter eller andra företag inom samma bransch:
Flöde
Konsulter eller privata laboratorier:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Informationskällor inom företaget eller koncernen:
Nej
Leverantörer av utrustning, material, komponenter eller programvara:
Nej
Kunder eller klienter från privata sektorn:
Nej
Kunder eller klienter från offentliga sektorn:
Nej
Konkurrenter eller andra företag inom samma bransch:
Nej
Konsulter eller privata laboratorier:
Nej
Säsongsrensad
Informationskällor inom företaget eller koncernen:
Nej
Leverantörer av utrustning, material, komponenter eller programvara:
Nej
Kunder eller klienter från privata sektorn:
Nej
Kunder eller klienter från offentliga sektorn:
Nej
Konkurrenter eller andra företag inom samma bransch:
Nej
Konsulter eller privata laboratorier:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315DL