Statistikdatabasen
Företagens syfte med produkt- eller processinnovationer efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. Andelar i procent. År 2008-2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 11 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-12-08
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Utökat produktsortiment:
procent
Ersättning av föråldrade produkter eller processer:
procent
Inträde på nya marknader:
procent
Förbättrad kvalitet på varor/tjänster:
procent
Förbättrad flexibilitet för varuproduktion eller tillhandahållande av tjänster:
procent
Ökad kapacitet för varuproduktion eller tillhandahållande av tjänster:
procent
Minskad arbetskraftskostnad per producerad/levererad enhet:
procent
Minskad material- och energikostnad per producerad/levererad enhet:
procent
Minskad miljöpåverkan:
procent
Förbättrad hälsa eller säkerhet för företagets anställda:
procent
Referenstid
Utökat produktsortiment:
2006-2008
Ersättning av föråldrade produkter eller processer:
2006-2008
Inträde på nya marknader:
2006-2008
Förbättrad kvalitet på varor/tjänster:
2006-2008
Förbättrad flexibilitet för varuproduktion eller tillhandahållande av tjänster:
2006-2008
Ökad kapacitet för varuproduktion eller tillhandahållande av tjänster:
2006-2008
Minskad arbetskraftskostnad per producerad/levererad enhet:
2006-2008
Minskad material- och energikostnad per producerad/levererad enhet:
2006-2008
Minskad miljöpåverkan:
2006-2008
Förbättrad hälsa eller säkerhet för företagets anställda:
2006-2008
Datatyp
Utökat produktsortiment:
Flöde
Ersättning av föråldrade produkter eller processer:
Flöde
Inträde på nya marknader:
Flöde
Förbättrad kvalitet på varor/tjänster:
Flöde
Förbättrad flexibilitet för varuproduktion eller tillhandahållande av tjänster:
Flöde
Ökad kapacitet för varuproduktion eller tillhandahållande av tjänster:
Flöde
Minskad arbetskraftskostnad per producerad/levererad enhet:
Flöde
Minskad material- och energikostnad per producerad/levererad enhet:
Flöde
Minskad miljöpåverkan:
Flöde
Förbättrad hälsa eller säkerhet för företagets anställda:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Utökat produktsortiment:
Nej
Ersättning av föråldrade produkter eller processer:
Nej
Inträde på nya marknader:
Nej
Förbättrad kvalitet på varor/tjänster:
Nej
Förbättrad flexibilitet för varuproduktion eller tillhandahållande av tjänster:
Nej
Ökad kapacitet för varuproduktion eller tillhandahållande av tjänster:
Nej
Minskad arbetskraftskostnad per producerad/levererad enhet:
Nej
Minskad material- och energikostnad per producerad/levererad enhet:
Nej
Minskad miljöpåverkan:
Nej
Förbättrad hälsa eller säkerhet för företagets anställda:
Nej
Säsongsrensad
Utökat produktsortiment:
Nej
Ersättning av föråldrade produkter eller processer:
Nej
Inträde på nya marknader:
Nej
Förbättrad kvalitet på varor/tjänster:
Nej
Förbättrad flexibilitet för varuproduktion eller tillhandahållande av tjänster:
Nej
Ökad kapacitet för varuproduktion eller tillhandahållande av tjänster:
Nej
Minskad arbetskraftskostnad per producerad/levererad enhet:
Nej
Minskad material- och energikostnad per producerad/levererad enhet:
Nej
Minskad miljöpåverkan:
Nej
Förbättrad hälsa eller säkerhet för företagets anställda:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315CB