Statistikdatabasen
Antal företag, metoder för att stimulera nya ideer eller kreativitet efter näringsgren SNI 2007, resultat och storleksklass. År 2008-2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 11 Valda

Sök

resultat Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

verksamhet

Totalt 3 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-12-08
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal företag:
antal
Använde brainstorming:
antal
Använde sektorövergripande eller tvåfunktionella team:
antal
Använde rotation av personal till olika avdelningar:
antal
Använde ekonomiska incitament för anställda att utveckla nya idéer:
antal
Använde icke-ekonomiska incitament för anställda att utveckla nya idéer:
antal
Utbildade personal i att utveckla nya idéer eller kreativitet:
antal
Referenstid
Antal företag:
2008-2010
Använde brainstorming:
2008-2010
Använde sektorövergripande eller tvåfunktionella team:
2008-2010
Använde rotation av personal till olika avdelningar:
2008-2010
Använde ekonomiska incitament för anställda att utveckla nya idéer:
2008-2010
Använde icke-ekonomiska incitament för anställda att utveckla nya idéer:
2008-2010
Utbildade personal i att utveckla nya idéer eller kreativitet:
2008-2010
Datatyp
Antal företag:
Flöde
Använde brainstorming:
Flöde
Använde sektorövergripande eller tvåfunktionella team:
Flöde
Använde rotation av personal till olika avdelningar:
Flöde
Använde ekonomiska incitament för anställda att utveckla nya idéer:
Flöde
Använde icke-ekonomiska incitament för anställda att utveckla nya idéer:
Flöde
Utbildade personal i att utveckla nya idéer eller kreativitet:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal företag:
Nej
Använde brainstorming:
Nej
Använde sektorövergripande eller tvåfunktionella team:
Nej
Använde rotation av personal till olika avdelningar:
Nej
Använde ekonomiska incitament för anställda att utveckla nya idéer:
Nej
Använde icke-ekonomiska incitament för anställda att utveckla nya idéer:
Nej
Utbildade personal i att utveckla nya idéer eller kreativitet:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag:
Nej
Använde brainstorming:
Nej
Använde sektorövergripande eller tvåfunktionella team:
Nej
Använde rotation av personal till olika avdelningar:
Nej
Använde ekonomiska incitament för anställda att utveckla nya idéer:
Nej
Använde icke-ekonomiska incitament för anställda att utveckla nya idéer:
Nej
Utbildade personal i att utveckla nya idéer eller kreativitet:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315BR