Statistikdatabasen
Antal företag med hinder av stor betydelse som försvårar verksamhet avseende produkt- eller processinnovationer efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. Del 1. År 2008-2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 11 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

verksamhet

Totalt 3 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-12-08
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal företag:
antal
Brist på medel inom företaget eller koncernen:
antal
Brist på finansiering från källor utanför företaget:
antal
Innovationskostnader för höga:
antal
Brist på kvalificerad personal:
antal
Brist på information om teknologi:
antal
Brist på information om marknader:
antal
Svårigheter att hitta samarbetspartners för innovationsverksamhet:
antal
Referenstid
Antal företag:
2008-2010
Brist på medel inom företaget eller koncernen:
2008-2080
Brist på finansiering från källor utanför företaget:
2008-2010
Innovationskostnader för höga:
2008-2010
Brist på kvalificerad personal:
2008-2010
Brist på information om teknologi:
2008-2010
Brist på information om marknader:
2008-2010
Svårigheter att hitta samarbetspartners för innovationsverksamhet:
2008-2010
Datatyp
Antal företag:
Flöde
Brist på medel inom företaget eller koncernen:
Flöde
Brist på finansiering från källor utanför företaget:
Flöde
Innovationskostnader för höga:
Flöde
Brist på kvalificerad personal:
Flöde
Brist på information om teknologi:
Flöde
Brist på information om marknader:
Flöde
Svårigheter att hitta samarbetspartners för innovationsverksamhet:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal företag:
Nej
Brist på medel inom företaget eller koncernen:
Nej
Brist på finansiering från källor utanför företaget:
Nej
Innovationskostnader för höga:
Nej
Brist på kvalificerad personal:
Nej
Brist på information om teknologi:
Nej
Brist på information om marknader:
Nej
Svårigheter att hitta samarbetspartners för innovationsverksamhet:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag:
Nej
Brist på medel inom företaget eller koncernen:
Nej
Brist på finansiering från källor utanför företaget:
Nej
Innovationskostnader för höga:
Nej
Brist på kvalificerad personal:
Nej
Brist på information om teknologi:
Nej
Brist på information om marknader:
Nej
Svårigheter att hitta samarbetspartners för innovationsverksamhet:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315AV