Statistikdatabasen
Antal företag med produktinnovationer, innovationens nyhetsinslag efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. År 2008-2010 - 2014-2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 54 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-02-18. Fördelningen på storleksklass har korrigerats.
För mer information angående omklassificering av Ericsson AB:
Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-12-14
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal produktinnovativa företag:
antal
Antal företag där produktinnovationen var först i Sverige:
antal
Antal företag där produktinnovationen var först i Europa:
antal
Antal företag där produktinnovationen var först i världen:
antal
Referenstid
Antal produktinnovativa företag:
2008-2010
Antal företag där produktinnovationen var först i Sverige:
2008-2010
Antal företag där produktinnovationen var först i Europa:
2008-2010
Antal företag där produktinnovationen var först i världen:
2008-2010
Datatyp
Antal produktinnovativa företag:
Flöde
Antal företag där produktinnovationen var först i Sverige:
Flöde
Antal företag där produktinnovationen var först i Europa:
Flöde
Antal företag där produktinnovationen var först i världen:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal produktinnovativa företag:
Nej
Antal företag där produktinnovationen var först i Sverige:
Nej
Antal företag där produktinnovationen var först i Europa:
Nej
Antal företag där produktinnovationen var först i världen:
Nej
Säsongsrensad
Antal produktinnovativa företag:
Nej
Antal företag där produktinnovationen var först i Sverige:
Nej
Antal företag där produktinnovationen var först i Europa:
Nej
Antal företag där produktinnovationen var först i världen:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315AJ