Statistikdatabasen
Företagens finansiering av innovationsverksamhet efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. Andelar i procent. År 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 11 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-12-08
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Finansiering med företagets interna medel:
procent
Lånefinansiering hos bank:
procent
Finansiering från kund som ej ingår i egen koncern:
procent
Offentliga bidrag och lån, EU-medel:
procent
Offentligt riskkapital (inkl. villkorslån):
procent
Finansiering från privat riskkapitalbolag:
procent
Annan privat extern ägarkapitalfinansiering:
procent
Nytillskott av eget kapital från entreprenören/grundaren:
procent
Finansiering från annan källa:
procent
Referenstid
Finansiering med företagets interna medel:
2010
Lånefinansiering hos bank:
2010
Finansiering från kund som ej ingår i egen koncern:
2010
Offentliga bidrag och lån, EU-medel:
2010
Offentligt riskkapital (inkl. villkorslån):
2010
Finansiering från privat riskkapitalbolag:
2010
Annan privat extern ägarkapitalfinansiering:
2010
Nytillskott av eget kapital från entreprenören/grundaren:
2010
Finansiering från annan källa:
2010
Datatyp
Finansiering med företagets interna medel:
Flöde
Lånefinansiering hos bank:
Flöde
Finansiering från kund som ej ingår i egen koncern:
Flöde
Offentliga bidrag och lån, EU-medel:
Flöde
Offentligt riskkapital (inkl. villkorslån):
Flöde
Finansiering från privat riskkapitalbolag:
Flöde
Annan privat extern ägarkapitalfinansiering:
Flöde
Nytillskott av eget kapital från entreprenören/grundaren:
Flöde
Finansiering från annan källa:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Finansiering med företagets interna medel:
Nej
Lånefinansiering hos bank:
Nej
Finansiering från kund som ej ingår i egen koncern:
Nej
Offentliga bidrag och lån, EU-medel:
Nej
Offentligt riskkapital (inkl. villkorslån):
Nej
Finansiering från privat riskkapitalbolag:
Nej
Annan privat extern ägarkapitalfinansiering:
Nej
Nytillskott av eget kapital från entreprenören/grundaren:
Nej
Finansiering från annan källa:
Nej
Säsongsrensad
Finansiering med företagets interna medel:
Nej
Lånefinansiering hos bank:
Nej
Finansiering från kund som ej ingår i egen koncern:
Nej
Offentliga bidrag och lån, EU-medel:
Nej
Offentligt riskkapital (inkl. villkorslån):
Nej
Finansiering från privat riskkapitalbolag:
Nej
Annan privat extern ägarkapitalfinansiering:
Nej
Nytillskott av eget kapital från entreprenören/grundaren:
Nej
Finansiering från annan källa:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315AA