Statistikdatabasen
Orsak till introduktion av företagens miljöinnovationer efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. Andelar i procent. År 2006-2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 11 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Frågorna om orsak till introduktionen av företagens miljöinnovationer under åren 2006-2008 är frivilliga. Inga uppräkningar görs för saknade svar. Detta innebär att i denna tabell redovisas endast de företag som aktivt svarat att de introducerat en innovation och även besvarat någon av frågorna om orsak till introduktion av miljöinnovation.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-12-02
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Befintliga miljöbestämmelser eller skatter på utsläpp:
procent
Miljöbestämmelser som förväntas införas i framtiden:
procent
Skatter som förväntas införas i framtiden:
procent
Tillgång till statliga bidrag avseende miljöinnovationen:
procent
Tillgång till subventioner eller andra ekonomiska incitament:
procent
Befintlig eller förväntad marknadsefterfrågan på miljöinnovationer:
procent
Frivilliga uppförandekoder eller överenskommelser för god miljöpraxis:
procent
Referenstid
Befintliga miljöbestämmelser eller skatter på utsläpp:
2006-2008
Miljöbestämmelser som förväntas införas i framtiden:
2006-2008
Skatter som förväntas införas i framtiden:
2006-2008
Tillgång till statliga bidrag avseende miljöinnovationen:
2006-2008
Tillgång till subventioner eller andra ekonomiska incitament:
2006-2008
Befintlig eller förväntad marknadsefterfrågan på miljöinnovationer:
2006-2008
Frivilliga uppförandekoder eller överenskommelser för god miljöpraxis:
2006-2008
Datatyp
Befintliga miljöbestämmelser eller skatter på utsläpp:
Flöde
Miljöbestämmelser som förväntas införas i framtiden:
Flöde
Skatter som förväntas införas i framtiden:
Flöde
Tillgång till statliga bidrag avseende miljöinnovationen:
Flöde
Tillgång till subventioner eller andra ekonomiska incitament:
Flöde
Befintlig eller förväntad marknadsefterfrågan på miljöinnovationer:
Flöde
Frivilliga uppförandekoder eller överenskommelser för god miljöpraxis:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Befintliga miljöbestämmelser eller skatter på utsläpp:
Nej
Miljöbestämmelser som förväntas införas i framtiden:
Nej
Skatter som förväntas införas i framtiden:
Nej
Tillgång till statliga bidrag avseende miljöinnovationen:
Nej
Tillgång till subventioner eller andra ekonomiska incitament:
Nej
Befintlig eller förväntad marknadsefterfrågan på miljöinnovationer:
Nej
Frivilliga uppförandekoder eller överenskommelser för god miljöpraxis:
Nej
Säsongsrensad
Befintliga miljöbestämmelser eller skatter på utsläpp:
Nej
Miljöbestämmelser som förväntas införas i framtiden:
Nej
Skatter som förväntas införas i framtiden:
Nej
Tillgång till statliga bidrag avseende miljöinnovationen:
Nej
Tillgång till subventioner eller andra ekonomiska incitament:
Nej
Befintlig eller förväntad marknadsefterfrågan på miljöinnovationer:
Nej
Frivilliga uppförandekoder eller överenskommelser för god miljöpraxis:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315K3