Statistikdatabasen
Gynnsamma effekter på miljö av företagens innovationer efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. Andelar i procent. År 2006-2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 11 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Frågorna om innovationer med gynnsamma effekter på miljön under åren 2006-2008 är frivilliga. Inga uppräkningar görs för saknade svar. Detta innebär att i denna tabell redovisas endast de företag som aktivt svarat att de introducerat en innovation och även besvarat någon av frågorna om effekter på miljön.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-12-02
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Minskad materialåtgång per producerad/levererad enhet:
procent
Minskad energiåtgång per producerad enhet:
procent
Minskade koldioxidutsläpp för företaget:
procent
Material som ersatts med mindre förorenade eller mindre farliga alternativ:
procent
Minskad förorening av mark, vatten, luft eller mindre buller inom företaget:
procent
Återanvändning av avfall, vatten eller material inom företaget:
procent
Minskad energiförbrukning för slutanvändaren:
procent
Minskad förorening av luft, vatten, mark eller mindre buller för slutanvändare:
procent
Förbättrad återanvändning av produkter efter användning:
procent
Referenstid
Minskad materialåtgång per producerad/levererad enhet:
2006-2008
Minskad energiåtgång per producerad enhet:
2006-2008
Minskade koldioxidutsläpp för företaget:
2006-2008
Material som ersatts med mindre förorenade eller mindre farliga alternativ:
2006-2008
Minskad förorening av mark, vatten, luft eller mindre buller inom företaget:
2006-2008
Återanvändning av avfall, vatten eller material inom företaget:
2006-2008
Minskad energiförbrukning för slutanvändaren:
2006-2008
Minskad förorening av luft, vatten, mark eller mindre buller för slutanvändare:
2006-2008
Förbättrad återanvändning av produkter efter användning:
2006-2008
Datatyp
Minskad materialåtgång per producerad/levererad enhet:
Flöde
Minskad energiåtgång per producerad enhet:
Flöde
Minskade koldioxidutsläpp för företaget:
Flöde
Material som ersatts med mindre förorenade eller mindre farliga alternativ:
Flöde
Minskad förorening av mark, vatten, luft eller mindre buller inom företaget:
Flöde
Återanvändning av avfall, vatten eller material inom företaget:
Flöde
Minskad energiförbrukning för slutanvändaren:
Flöde
Minskad förorening av luft, vatten, mark eller mindre buller för slutanvändare:
Flöde
Förbättrad återanvändning av produkter efter användning:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Minskad materialåtgång per producerad/levererad enhet:
Nej
Minskad energiåtgång per producerad enhet:
Nej
Minskade koldioxidutsläpp för företaget:
Nej
Material som ersatts med mindre förorenade eller mindre farliga alternativ:
Nej
Minskad förorening av mark, vatten, luft eller mindre buller inom företaget:
Nej
Återanvändning av avfall, vatten eller material inom företaget:
Nej
Minskad energiförbrukning för slutanvändaren:
Nej
Minskad förorening av luft, vatten, mark eller mindre buller för slutanvändare:
Nej
Förbättrad återanvändning av produkter efter användning:
Nej
Säsongsrensad
Minskad materialåtgång per producerad/levererad enhet:
Nej
Minskad energiåtgång per producerad enhet:
Nej
Minskade koldioxidutsläpp för företaget:
Nej
Material som ersatts med mindre förorenade eller mindre farliga alternativ:
Nej
Minskad förorening av mark, vatten, luft eller mindre buller inom företaget:
Nej
Återanvändning av avfall, vatten eller material inom företaget:
Nej
Minskad energiförbrukning för slutanvändaren:
Nej
Minskad förorening av luft, vatten, mark eller mindre buller för slutanvändare:
Nej
Förbättrad återanvändning av produkter efter användning:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315L1