Statistikdatabasen
Företagens syfte med organisatoriska innovationer efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. Andelar i procent. År 2006-2008 - 2008-2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 11 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-12-08
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Minskad tid för att svara på kunders eller leverantörers behov:
procent
Förbättrad förmåga att utveckla nya produkter eller processer:
procent
Förbättrad kvalitet på varor/tjänster:
procent
Minskad kostnad per producerad/levererad enhet:
procent
Förbättrad kommunikation eller informationsutbyte internt eller externt:
procent
Referenstid
Minskad tid för att svara på kunders eller leverantörers behov:
2006-2008
Förbättrad förmåga att utveckla nya produkter eller processer:
2006-2008
Förbättrad kvalitet på varor/tjänster:
2006-2008
Minskad kostnad per producerad/levererad enhet:
2006-2008
Förbättrad kommunikation eller informationsutbyte internt eller externt:
2006-2008
Datatyp
Minskad tid för att svara på kunders eller leverantörers behov:
Flöde
Förbättrad förmåga att utveckla nya produkter eller processer:
Flöde
Förbättrad kvalitet på varor/tjänster:
Flöde
Minskad kostnad per producerad/levererad enhet:
Flöde
Förbättrad kommunikation eller informationsutbyte internt eller externt:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Minskad tid för att svara på kunders eller leverantörers behov:
Nej
Förbättrad förmåga att utveckla nya produkter eller processer:
Nej
Förbättrad kvalitet på varor/tjänster:
Nej
Minskad kostnad per producerad/levererad enhet:
Nej
Förbättrad kommunikation eller informationsutbyte internt eller externt:
Nej
Säsongsrensad
Minskad tid för att svara på kunders eller leverantörers behov:
Nej
Förbättrad förmåga att utveckla nya produkter eller processer:
Nej
Förbättrad kvalitet på varor/tjänster:
Nej
Minskad kostnad per producerad/levererad enhet:
Nej
Förbättrad kommunikation eller informationsutbyte internt eller externt:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315J0